Persboorbuis

Impressor ® – PVC persboorbuis

Het doorpersen van beschermbuizen voor kabels en leidingen is reeds jaren een veel toegepaste techniek. De Impressor® buizen zijn speciaal ontwikkeld voor een hydraulische boring.

Een hydraulische boring wordt uitgevoerd vanuit een gegraven persput naar een ontvangstput. De grondboor wordt, net als de te boren buis, opgebouwd uit aaneengekoppelde elementen. De avegaar, die in de Impressor® buizen voor de grondafvoer ronddraait, wordt aangedreven door de motor van de boorinstallatie. De Impressor® buizen worden hydraulisch door de grond gedrukt. De af te voeren grond wordt door de spoed van de avegaar naar de persput afgevoerd.

 • Gering gewicht
 • Trekvaste verbinding
 • Lage wrijvingsweerstand dmv schuifmofverbinding06 impressor pvc pbb
 • Kleine afmeting, dus kleine put nodig
 • Hoge belastbaarheid door grote wanddikten
 • PVC zonder weekmaker
 • Besparing arbeidsgangen dmv inbreng zonder stalen buis

Productoverzicht
Impressor® ProRail gecertificeerd.
Kleur: Bruin RAL 8023
Afmetingen: Ø 125, Ø 170 mm en Ø 200 mm
Lengtes: Standaard 1000 mm, andere lengtes uiteraard ook mogelijk.

Overige persboorbuizen
Kabelbescherming en afwatering (voorzien van rubber afdichtringen)
Kleur: Zwart
Afmetingen: Ø 40 t/m Ø 200 mm

Toepassingen:

 • Spoorwegboringen t.b.v. ProRail
 • Afwateringskanaal
 • Doorvoerbuis voor kabels en leidingen
 • Boringen bij dik asfalt
 • Boringen bij zinkers

Meer informatie kunt u aanvragen via het speciale contactforumlier.

© 2015 Elektropa